Obavijesti

Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 34.st.6.pročišćeni tekst Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09,61/11,82/12) u svezi s člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/3,118/06,41/08, 130/11, i 106/12), ravnatelj Specijalne bolnice za plućne bolesti, Rockefellerova 3, donio je dana 19.ožujka 2013.godine slijedeću

ODLUKU O IMENOVANJU OSOBE KOJA JE OSIM POSLODAVCA OVLAŠTEN ZA NADZIRANJE PRIKUPLJANJA, OBRAĐIVANJA, KORIŠTENJA I DOSTAVLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se osoba koja je osim poslodavca ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika zaposlenih u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti, Rockefellerova 3,Zagreb prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Članak 2.

Osoba koja je umjesto poslodavca ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljuju, obrađuju i koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom je Porić Jasna, koja radi na radnom mjestu Voditeljica pravnih i kadrovskih poslova.

Članak 3.

Osoba navedena u čl. 2.ove Odluke dužna je poslove u svezi s nadziranjem zaštite osobnih podataka obavljati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br.103/3,118/06,41/08 ,130/11 i 106/12) i odredbama Zakona o radu.

Članak 4.

Ova Odluka važi do opoziva.

Hrvoje Ručić, dr. med., ravnatelj