O nama

O nama

Specijalna bolnica za plućne bolesti

 • Ravnatelj: Doc.prim.dr.sc. Marinko Artuković, dr.med.
 • Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra bolnice: Mira Jelić, dipl.med.techn.
 • Adresa: Rockefellerova 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: +385 1 4684 400
 • Fax: +385 1 4612 247
 • E-mail: bolnica@pulmologija.hr
 • KONTAKT PODACI ZA NARUČIVANJE PACIJENATA:
 • Tel: +385 1 6281 386
 • E-mail: narucivanje@pulmologija.hr
 • Upravno vijeće Specijalne bolnice za plućne bolesti:
  Kontakt: luka.vrbanic@pulmologija.hr
  Predstavnici Osnivača – mandat do 25.11.2025. godine
  • Luka Vrbanić, dr.med. - predsjednik
  • izv.prof.dr.sc. Robert Likić, dr.med.- član
  • Ana Puljak, dr.med.- član
  • dr.sc. Marijana Sumpor - član
  Predstavnik Ministarstva zdravstva – mandat do 28.04.2025.
  • dr.sc. Aleksandar Racz,dr.med.
  Predstavnici radnika:
  • Svjetlana Jurišić, bacc.med.techn. – mandat do 05.07.2024. godine
  • Prof.dr.sc. Asija Stipić Marković, dr.med. – mandat do 27.12.2025. godine
  Pozivi na sjednice Upravnog vijeća: Sažeci sjednica Upravnog vijeća: