Naručivanje

Specijalna bolnica za plućne bolesti

 • CENTRALNO NARUČIVANJE
 • Za pregled/pretragu na šalteru možete se naručiti svakim radnim danom:
  • osobno (uz predočenje uputnice i/ili povijesti bolesti, te iskaznice zdravstvenog osiguranja)
  • e-poštom narucivanje@pulmologija.hr (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
  • telefaksom (01)6281 386 (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
  INFORMACIJE TELEFONOM (01 6281 386) OD 8 – 10 SATI
  (pročitati točne podatke s uputnice i dati broj za kontakt)

  RADNO VRIJEME ŠALTERA OD 7.30 – 14.30 SATI


  Zaštita podataka:
  Specijalna bolnica za plućne bolesti podatke prikuplja u svrhu obavljanja zdravstvene djelatnosti s kojom je korisnik upoznat i u skladu je sa zakonom te će se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

  Molimo Vas da vodite računa da broj telefona ili e-mail adresa na koje želite primati obavijesti o narudžbi budu dostupni isključivo Vama.