Akcije

Akcije

Specijalna bolnica za plućne bolesti

Organizacija akcija u svrhu edukacije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti.

Specijalna bolnica za plućne bolesti već dugi niz godina sudjeluje u organizaciji akcija koje doprinose edukaciji, dijagnosticiranju i liječenju bolesti. Akcije se provode na lokacijama u Gradu Zagrebu, a zainteresirani dobivaju stručnu medicinsku uslugu (pretrage, nalaze, preporuke i mišljenja liječnika).