Naručivanje

Naručivanje

Specijalna bolnica za plućne bolesti

 • CENTRALNO NARUČIVANJE
 • Za pregled/pretragu na šalteru možete se naručiti svakim radnim danom:
  • osobno (uz predočenje uputnice i/ili povijesti bolesti, te iskaznice zdravstvenog osiguranja)
  • e-poštom narucivanje@pulmologija.hr (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
  RADNO VRIJEME ŠALTERA OD 7.30 – 14.30 SATI

  Listu čekanja na preglede možete vidjeti ovdje
  Lista pacijenta po KZN-u možete vidjeti ovdje
  Lista prvih pet slobodnih termina možete vidjeti ovdje


  PRIPREMA ZA PREGLED ORGANA TRBUHA ULTRAZVUKOM.
  Dokument možete preuzeti ovdje.


  ERGOMETRIJSKO TESTIRANJE – kao preduvjet za ergometrijsko testiranje potrebni su EKG i ultrazvuk srca


  Zaštita podataka:
  Specijalna bolnica za plućne bolesti podatke prikuplja u svrhu obavljanja zdravstvene djelatnosti s kojom je korisnik upoznat i u skladu je sa zakonom te će se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

  Molimo Vas da vodite računa da broj telefona ili e-mail adresa na koje želite primati obavijesti o narudžbi budu dostupni isključivo Vama.