Usluge - Bolnički odjeli

Pulmologija (ženski pacijenti)

Za prijem na pulmološki odjel potrebno je preuzeti upitnik ovdje te ga ispunjenog poslati na mail adresu bolnica@pulmologija.hr.