Katalog informacija

Katalozi

Katalog informacija

Specijalna bolnica za plućne bolesti je kao tijelo javne vlasti, a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama sačinila katalog informacija. Prema predmetnom zakonu katalog informacija je sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup koje tijelo javne vlasti posebnom odlukom ustrojava. Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

 • Više o katalogu možete saznati ovdje
 • Obrazac zahtjeva za pristup informacijama preuzmite ovdje

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

 • pisanim putem uz ispunjeni obrazac, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“ na poštansku adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerva 3, 10 000 Zagreb
 • elektroničkim putem na: dpo@pulmologija.hr
 • na broj fax-a: 01/4612247
 • usmenim putem

Sukladno Zakonu o pravu na pristup onformacijama pisani zahtjev mora sadržavati

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
 • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.Odgovor na vaš usmeni ili pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Predlošci