Obavijesti

Zaštita osobnih podataka

ODLUKU o uvođenju procedura usmjerenih zaštiti osobnih podataka možete preuzeti ovdje

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka su:

e-mail: dpo@pulmologija.hr
Telefon: +385 1 4684 400
Fax: +385 1 4612 247