Pravilnici

Izvješća

 

2024

Transparentnost utrošenih sredstava 04-2024
Transparentnost utrošenih sredstava 03-2024
Transparentnost utrošenih sredstava 02-2024
Transparentnost utrošenih sredstava 01-2024
Izvršenje financijskog plana za 2023.godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2023
Izvještaj proračuna za 2023.

2023

Izvršenje proračuna I-VI 2023
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj I-XII-2022
Izvještaj proračuna za 2022.

2022

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj I-XII-2021
Izvještaj proračuna za 2021.

2021

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Plan rada 2022.
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj I-XII-2020
Izvještaj proračuna za 2020.

2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Financijski plan 2020 - 2022
Plan rada 2021.
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj I-XII-2019
Izvještaj proračuna za 2019.

2019

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj I - XII 2018
Drugi rebalans Plan nabave 2019.
Prvi rebalans Plan nabave 2019.
Plan nabave 2019.
Plan rada 2019.
Financijski plan za 2019.-2021.

2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Financijski pokazatelji za 2018.
Prvi rebalans Plan nabave 2018.
Drugi rebalans Plan nabave 2018.
Plan rada 2018.
Plan 2018.

2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvještaj proračuna za 2017.

2016

Financijski izvještaji za 2016.
Financijski plan za 2016.-2019.
Realizacija prihoda 2016.
Realizacija rashoda 2016.

2015

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu