Izjava o pristupačnosti

Specijalna bolnica za plućne bolesti kontinuirano radi na poboljšanju svoje mrežne stranice kako bi je učinila pristupačnijom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Specijalne bolnice za plućne bolesti koje se nalazi na adresi https://www.pulmologija.hr/.

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište https://www.pulmologija.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • posebne boje za naglašavanje teksta ili za označavanje poveznica se koriste djelomično, kao i dodatne oznake poput podcrtavanja
  • pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis
  • mrežna stranica nema opciju promjene kontrasta jer trenutna funkcionalnost to ne podržava

Specijalna bolnica za plućne bolesti radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Specijalne bolnice za plućne bolesti. Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine. Specijalna bolnica za plućne bolesti će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Specijalnu bolnicu za plućne bolesti. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Specijalne bolnice za plućne bolesti korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: bolnica@pulmologija.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.