Novosti - Natječaji

Natječaj

  1. liječnik specijalist iz pulmologije
  2. jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti preslik domovnice, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslik odobrenja za samostalni rad, životopis.

Rok za prijavu: 8 dana od objave natječaja. Prijave slati na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb, Rockefellerova 3, s naznakom: " Natječaj za prijem liječnika pulmologa ".