Novosti - Natječaji

Zagreb, 15.svibnja 2015.godine

Temeljem članka 25.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, i čl. 7.Pravilnika o radu Specijalne bolnice za plućne bolesti, Rockefellerova 3, Zagreb od 11.02.2015.godine nakon provedenog postupka izbora kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme v.d. ravnateljica dr. med. Marjana Zadro Bahnik donijela je slijedeću:

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

 • Na radno mjesto medicinska sestra/tehničar odabrani su slijedeći kandidati:
  1. Šinkovec Ana Marija
  2. Kovačević Adam
  3. Ivona Cetinić
  4. Ana Marija Goronić
  5. Jelena Stijepović
  6. Ivan Huljek
  7. Nives Bognar
 • Sa odabranim kandidatima sklopiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme

OBRAZLOŽENJE

U provedenom postupku odabira kandidata, na temelju priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i razgovora sa Komisijom za izbor kandidata utvrđeno je da su navedeni kandidati zadovoljili traženim uvjetima natječaja u odnosu na ostale kandidate.Odluka o odabiru objaviti će se na web stranici Bolnice.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Kandidati koji su sudjelovali u ovom postupku imaju pravo uputiti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću bolnice u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.