Novosti - Natječaji

10.4.2012 Natječaj

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) - zamjena za porodiljni dopust

Radno mjesto: v.d. voditelj gospodarstveno-računovodstvenih poslova - 1 izvršitelj

Uvjeti: VSS ekonomski fakultet, radno iskustvo 5 godina, odnosno 3 godine rada u računovodstvu korisnika državnog proračuna ili u poslovima financijske revizije

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: diplome, domovnice i radne knjižice

Izvorne dokumente dostaviti na uvid prilikom odaziva na razgovor.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 15 dana od objave natječaja (do 25.4.2012) na adresu Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb, Rockefellerova 3, s naznakom "za natječaj". O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.