Novosti - Natječaji

20.5.2015 Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

1. Medicinskih sestara/tehničara SSS – 6 izvršitelja/ica

 • Kandidati/kandidatkinje koji se žele prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
  • Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako je završila odgovarajući stupanj obrazovanja i stekla naziv, odnosno zvanje navedeno pod rednim brojem od 1. ovog javnog poziva, ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba.
 • Potrebna dokumentacija:
  • prijava
  • kratak životopis (navesti adresu i broj telefona)
  • preslika domovnice
  • preslika diplome/svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s datumom prijave u evidenciju nezaposlenih
  • potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom
  • potvrda o dužini trajanja obrazovanja
  • prosjek ocjena tijekom obrazovanja

  Dokumentacija koja se daje u presliku ne mora biti javnobilježnički ovjerena, a nepotpune, nepravovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.Osobe koje se prijavljuju dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva sa svim traženim prilozima.

 • Polaznici/polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa primaju se na određeno vrijeme.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno 22.5.2015. do 1.6.2015. g. na adresu:
  • Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb, Rockfellerova 3 s naznakom "za stručno osposobljavanje"