Novosti - Natječaji

Zagreb, 29. lipnja 2015. godine

Temeljem članka 25.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, i čl. 7.Pravilnika o radu Specijalne bolnice za plućne bolesti, Rockefellerova 3, Zagreb od 11.02.2015. godine nakon provedenog postupka izbora kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar radi sklapanja ugovora za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa v.d. ravnateljica dr. med. Marjana Zadro Bahnik donijela je slijedeću:

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

  • Na radno mjesto medicinska sestra/tehničar odabrani su slijedeći kandidati:
    1. Deni Devrtelj
    2. Tatjana Borković
  • S odabranim kandidatima sklopiti će se ugovor na određeno vrijeme radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

OBRAZLOŽENJE

Dana 17.06.2015. objavljena je na web stranici bolnice odluka o odabiru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar te je omaškom upisano sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme umjesto stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odonosa te se ovim putem objavljuje ispravljeni natječaj.

U provedenom postupku odabira kandidata, na temelju priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i razgovora sa Komisijom za izbor kandidata utvrđeno je da su navedeni kandidati zadovoljili traženim uvjetima natječaja u odnosu na ostale kandidate. Odluka o odabiru objaviti će se na web stranici Bolnice.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Kandidati koji su sudjelovali u ovom postupku imaju pravo uputiti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću bolnice u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.