Novosti - Natječaji

25.5.2015 Natječaj

za doktora medicine – specijalist internist ili subspecijalist pulmolog

- 1 izvršitelj

Uvjeti: završen medicinski fakultet, položen specijalistički ispit iz interne medicine i subspecijalistički ispit iz pulmologije

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu uz životopis, preslik domovnice, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenoj subspecijalizaciji, preslik odobrenja za samostalni rad

Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja, od 25.5.2015. do 2.6.2015. Prijave slati na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb, Rockefellerova 3, s naznakom: „Natječaj za prijem liječnika“.