Novosti - Natječaji

6.3.2013 Natječaj

za doktora medicine – specijalist internist ili subspecijalist pulmolog za rad u jedinici intenzivnog liječenja

- 3 izvršitelja

Uvjeti: završen medicinski fakultet, položen specijalistički ispit iz interne medicine ili subspecijalistički ispit iz pulmologije

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: preslik domovnice, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslik odobrenja za samostalni rad, životopis

Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja. Prijave slati na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb, Rockefellerova 3, s naznakom: „Natječaj za prijem liječnika“. O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.