Novosti - Natječaji

Zagreb, 17. lipnja 2015. godine

Temeljem članka 25.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, i čl. 7.Pravilnika o radu Specijalne bolnice za plućne bolesti, Rockefellerova 3, Zagreb od 11.02.2015. godine nakon provedenog postupka izbora kandidata za radno mjesto dr. med. subspecijalist pulmolog ili internist na neodređeno vrijeme v.d. ravnateljica dr. med. Marjana Zadro Bahnik donijela je slijedeću:

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

  • Na radno mjesto dr. med. subspecijalist pulmolog ili internist odabrana je:
    1. Gordana Štirjan Marković, dr. med.
  • S odabranim kandidatima sklopiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme

OBRAZLOŽENJE

U provedenom postupku odabira kandidata, na temelju priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i razgovora sa Komisijom za izbor kandidata utvrđeno je da su navedena kandidatkinja zadovoljila traženim uvjetima natječaja.