Novosti - Natječaji

27.2.2013 Natječaj

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) (probni rok 6 mjeseci)

- 1 izvršitelj

Uvjeti: VŠS stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije, radno iskustvo 1 godina, položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrda o položenom stručnom ispitu, preslike: diplome, domovnice i radne knjižice

Izvorne dokumente dostaviti na uvid prilikom odaziva na razgovor.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb, Rockefellerova 3, s naznakom "za natječaj". O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.