Novosti - Natječaji

26.4.2013 Natječaj

liječnik specijalist radiologije - jedan izvršitelj na određeno vrijeme

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti diplomu medicinskog fakulteta, odobrenje za rad liječničke komore, uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Rok za prijavu: 8 dana od objave natječaja. Prijave slati na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb, Rockefellerova 3, s naznakom: "Natječaj za prijem liječnika specijalista radiologije".